მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები

მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მიზნობრივად გამოყენება და საზოგადოების ინფორმირება. დღეს ჟურნალისტებისთვის ტრენინგი გაიმართა. მედიის წარმომადგენლებს გარემოს დაცვის საკითხებზე ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის~ წევრები ესაუბრნენ.